Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov správcom údajov Houseland, s. r. o, IČO: 06532861, DIČ: CZ06532861 so sídlom Dukelská 685, 739 61 Třinec, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 72151, kontaktná tiež na info@houseland.sk s cieľom zasielať obchodné oznámenia s marketingovou podporou produktov tohto správcu a poradenstvo k nim, a to na moju e-mailovú adresu. Tento súhlas udeľujem do odvolania.

Informácie k súhlasu:

  1. Máte právo na informácie, zahŕňajúce tiež právo na prístup k svojim osobným údajom spracovávaných u nás, právo na opravu nesprávnych údajov, právo byť zabudnutý výmazom vašich osobných údajov, právo uplatniť obmedzenia spracovania zo zákonných dôvodov, právo na prenesenie svojich osobných údajov inam, námietku proti akémukoľvek spracovaniu a samozrejme tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas rovnako jednoducho, ako bol udelený. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akokoľvek, najvhodnejšie však na e-mailovej adrese: info@houseland.sk. Tým všetkým však nie je dotknuté vaše právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov či uplatniť svoje práva na súde.
  2. Osobné údaje spracovávame do odvolania súhlasu, do doby expirácie Vášho používateľského účtu, ak ste na webe registrovaní ako používatelia a v ostatných prípadoch najdlhšie 11 rokov, vzhľadom na archivačné povinnosti podľa jednotlivých zákonov (napr. zákon o DPH), potom vaše údaje definitívne zmažeme/skartujeme; viac nájdete v Oznámení o ochraně osobních údajů alebo nás priamo kontaktujte.